Deratizacija je skup mera i postupaka koji se preduzimaju radi smanjenja populacije pacova i miševa koji su uzročnici i prenosioci zaraznih bolesti, a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čoveka i njegovu okolinu.

Deratizacija se sprovodi mehaničkim, fizičkim ili hemijskim metodama. Mehaničke metode deratizacije podrazumevaju pravovremeno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodara, preslaganje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), upotrebu mišolovki, pacolovki, lepljivih traka sa ili bez atraktanata.

Fizičke metode deratizacije podrazumijevaju postupke upotrebe ultrazvuka s ciljem sprečavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodara.

Hemijske metode deratizacije podrazumevaju upotrebu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca sa antikoagulantima I i II generacije s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja prisutne populacije štetnih glodara.

Štete koje nanose mogu se podeliti na:

  • zdravstvene - predstavljaju prirodne rezervoare ili prenosioce raznih zaraznih bolesti koje mogu preneti na čoveka i domaće životinje; mogućnost prenosa bolesti je velika i stalna, budući da se uvek nalaze u blizini ljudi ili životinja.
  • ekonomske - konzumiraju, oštećuju i potpuno uništavaju velike količine hrane i druge robe.

Postavlja se pitanje kako uništiti svu tu dosadnu gamad, a opet ne ugroziti zdravlje ljudi i domaćih životinja. Odgovor je vrlo prost ukoliko posedujete sve potrebne sertifikate i redovno obavljate sistem kontrole vaših usluga.

Dopustite da sačuvamo zdravlje vas i vaših najbližih najsavremenijim preparatima, odobrenim za upotrebu po strogim ekološkim standardima Evropske unije, koji zadovoljavaju HACCP standarde.

Pošaljite Zahtev