Infracrveno grejanje

... ekonomičan i ekološki način grejanja

Infracrvene grejalice omogućavaju ciljano i brzo grejanje u svim uslovima, čak i kada su u pitanju visoki prostori ili mestima izložena promaji. Svuda u svetu, pa i kod nas, ljudi najviše vole da sednu u baštu ili na terasu retorana/hotela/bara i uživaju u prijatnom ručku, večeri ili piću. Nažalost, klimatski uslovi često (ponekad i u letnjim mesecima) to ne dozvoljavaju. Rešenje je ekonomičan i ekološki način grejanja - infracrveno grejanje. Infracrveno grejanje je čist, ekonomičan i jednostavan način grejanja koji ćete moći da primenite u svim vremenskim uslovima i na svim mestima. Instalacija je laka i brza, a efekti su trenutni. Infracrvene grejalice su vodootporne i izuzetno delotvorne čak i u zimskim uslovima, u vetrovitim sredinama. Za razliku od drugih varijanti grejanja (gasnih pečuraka, na primer), kod njih nema rasipanja toplote jer funkcionišu po principu sunčeve svetlosti – greju površinu na koju su usmerene, bez obzira na vremenska uslove.

//ekoflash.rs/wp-content/uploads/2020/10/infracrvene-grejalice.jpg

Idealno rešenje za grejanje velikih prostora

... uzgajivačnice, štale, farme
//ekoflash.rs/wp-content/uploads/2020/10/grejalice-za-farme.jpg

Infracrvene grejalice su idealno rešenje za grejanje velikih prostora – uzgajivačnica, farmi, štala ili hala u kojima borave životinje. Izuzetno lako se usmeravaju na površinu koju treba da zagreju i greju je poput sunčeve svetlosti, bez upotrebe vazduha kao medijuma (kao kod kalorifera, na primer). Na taj način, nema dizanja prašine i raznošenja nečistoća po prostoru. Ventilacija prostora koji se na ovaj način greje je izuzetno dobra, čime se sprečava nakupljanje amonijaka, a sredina čini čistom i prijatnom za boravak životinja.
Infracrveni zraci u vazduhu, medij se nekoristi kao posrednik,kao i sa mogućnošću kontinuirane ventilacije.
Prekida skupljanje amonijaka u vazduhu, i čini zdravu životnu sredinu za životinje.
Pošto je grejanje usmereno, posebno se preporučuje za velike prostore, štale, hale, i velika efikasnost pri grejanju.

Grejanje prostorija sa visokim plafonima

... ekonomičan i ekološki način grejanja

Grejanje gasom soba sa visokim plafonima je veoma skupo i neefikasno. Za konvencionalni sistem grejanja bilo bi potrebno predgrevanje od nekoliko sati. Nasuprot tome, infracrvene grejalice visokih performansi zrače toplotu odmah nakon paljenja, čineći prostor udobnijim za posetioce i ljude koji rade u njemu. Sa mnogo manjom potrošnjom nego kod konvencionalnog načina grejanja, postižu se maksimalni efekti jer se ne mora grejati ceo prostor, već samo onaj deo u kome ljudi borave.

//ekoflash.rs/wp-content/uploads/2020/10/grejalice-za-magacine.jpg

Grejanje industrijskih postrojenja

... fabrike, hale, proizvodni pogoni

U velikim industrijskim postrojenjima, fabrikama i halama nije isplativo grejati ceo prostor. Konvencionalno grejanje bi u takvim uslovima bilo nemoguće ili potpuno neisplativo. Idealno rešenje su infracrvene grejalice, jer se njima može direktno grejati radno mesto, predeo rada ili određeni deo mašine koji konstantno mora da bude zagrejan.

//ekoflash.rs/wp-content/uploads/2020/10/grejalice-za-hale.jpg

Grejanje kancelarija i magacina

... fabrike, hale, proizvodni pogoni

Infracrvene grejalice visokih performansi zrače toplotu odmah nakon paljenja, uz usmeravanje na određeni deo, pa se sa mnogo manjom potrošnjom nego kod konvencionalnog načina grejanja postižu maksimalni efekti - ne mora se grejati ceo prostor, već samo onaj deo u kome ljudi borave.

//ekoflash.rs/wp-content/uploads/2020/10/grejalice-za-pogone.jpg

Grejanje pušačkih prostorija

... u otvorenom ili zatvorenom prostoru

Zbog zakona o zabrani pušenja, pušenje nije moguće u većini zatvorenih prostora. Infracrvene grejalice su najlakše, najefikasnije i najekonomičnije rešenje za grejanje pušačkih prostora, bilo da su na otvorenom ili zatvorenom.